Published News

Một trong những chuyên ngành thịnh hành được xem là dễ định cư tại Canada

https://www.vietnamconsulate-luangprabang.org/giao-duc/dinh-cu-canada-bang-con-duong-du-hoc-lieu-co-the/

Theo chia sẻ từ công ty tư vấn định cư USIS FGV, hiện nay số lượng người theo học y tại đất nước Canada nhiều thế nhưng về nghề điều dưỡng - chăm sóc sức khỏe thì nhân lực vẫn rất ít ỏi. Trong khi đó dân số đất