Published News

tham khao Sunshine Horizon gia

https://weheartit.com/chungcun2bcxjb628

Tỷ lệ mỗi phần trăm thanh toán cho mỗi đợt được dự sáng đưa thành là 10% tính cả thuế VAT cho đợt một lại đợt năm, từ đợt 6 lại đợt 9 là 5% trong số đấy cũng bao gồm cả thuế VAT và tỷ lệ thanh toán là 27% cho đợt